​ក្រសួង​អប់រំ ចេញ​សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មាន ជុំវិញ​លទ្ធផល​នៃ​ការដាក់​ពាក្យ​ប្តឹង របស់​បេក្ខជន​ប្រឡង​បាក់​ឌុប​ឆ្នាំ​២០១៥

​រាជធានី​ភ្នំពេញ​៖​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា នៅ​ថ្ងៃទី​១៤ ខែតុលា​នេះ បានចេញ​សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មាន​មួយ ដោយ​បញ្ជាក់​ពី​លទ្ធផល នៃ​ការដោះស្រាយ​ចំពោះ ពាក្យបណ្តឹង​របស់ បេក្ខជន អាណាព្យាបាល សិ​ស្សិ​ប្រឡង​សញ្ញាបត្រ មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ (​បាក់​ឌុប​) សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៥៕ សូម​អាន​ខ្លឹមសារ​ទាំ​ស្រុង​ដូចខាងក្រោម​៖

​ក្រសួង​អប់រំ ចេញ​សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មាន ជុំវិញ​លទ្ធផល​នៃ​ការដាក់​ពាក្យ​ប្តឹង របស់​បេក្ខជន​ប្រឡង​បាក់​ឌុប​ឆ្នាំ​២០១៥
​ក្រសួង​អប់រំ ចេញ​សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មាន ជុំវិញ​លទ្ធផល​នៃ​ការដាក់​ពាក្យ​ប្តឹង របស់​បេក្ខជន​ប្រឡង​បាក់​ឌុប​ឆ្នាំ​២០១៥