អ្នក​ជំនាញ​៖ ប្រជាពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​ដើរ​កំសាន្ត​ច្រើន​ជាង​ឆ្នាំ​មុន​ ក្នុង​ឱកាស​ថ្ងៃ​ឈប់​សំរាក​បុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ​

ក្នុង​ឱកាស​ឈប់​សម្រាក​​បុណ្យ​ភ្ជុំ​បិណ្ឌ ​ឆ្នាំ​២០១៥​នេះ ​ប្រជាពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​ជា​ច្រើន​បាន​នាំ​គ្នា​ធ្វើ​ដំណើរ​កំសាន្ត​ទាំង​នៅ​ក្នុង​ស្រុក​​​និង​​ក្រៅ​ស្រុក​ច្រើន​ជាង​ឆ្នាំ​មុន​ៗ។ សហប្រធាន​ក្រុម​ការងារ​ទេសចរណ៍​ បាន​បញ្ជាក់​ថា​ឲ្យ​ដឹង​ថា ​ក្នុង​ឱកាស​ដំណើរ​កំសាន្ត​នេះ ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ម្នាក់​ អាច​នឹង​ចំណាយ​ប្រាក់​​ចន្លោះពី​​២០​ម៉ឺន​រៀល ​ទៅ​ជិត​៤០​ម៉ឺន​រៀល ​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស។ ​សម្រាប់​ដំណើរ​កំសាន្ត​ក្រៅ​ប្រទេស​វិញ​ អាច​នឹង​ចំណាយ​ពី​ចន្លោះ​៦០​ម៉ឺន​រៀល​ ទៅ​ ១លាន​រៀល​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ ​បូក​រួម​ទាំង​សំបុត្រ​យន្ត​ហោះផ​ង។ ​