ក្រសួង​អប់រំ​បញ្ជាក់​ពី​ភាព​ត្រឹមត្រូវ​នៃ​ចំណាត់​ការ​របស់​ខ្លួន​ នា​សម័យ​ប្រឡង​បាក់​ឌុប​ឆ្នាំ​នេះ​

ក្រសួង​អប់រំ​យុវជន​ និង​កីឡា​ បាន​ប្រកាស​ថា​ពាក្យ​បណ្តឹង​បី​ប្រភេទ​ដែល​ឳពុក​ ម្តាយ​ និង​អាណាព្យាបាល​សិស្ស​បាន​ប្តឹង​តវ៉ា​កន្លង​មក​ ត្រូវ​បាន​ដោះស្រាយ​រួច​រាល់​ហើយ​ ដោយ​លទ្ធផល​បង្ហាញ​នូវ​ភាព​ត្រឹមត្រូវ​ តម្លាភាព​ និង​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​នូវ​សមត្ថភាព​របស់​បេក្ខជន​ ដែល​បាន​ចូលរួម​ប្រឡង​សញ្ញាប័ត្រ​បាក់ឌុប​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៥​នេះ។​