ទីបំផុត iOS 9.0-9.0.2 អាច Jailbreak បានហើយ!!! [ទាញយកនៅទីនេះ]

ទីបំផុត iOS 9.0-9.0.2 អាច Jailbreak បានហើយ!!! [ទាញយកនៅទីនេះ]

ក្រុម Hacker Pangu Team គឺជាក្រុមដំបូងដែលអាច Jailbreak iOS 9 និង iOS 9.0.2 បានហើយ ហើយពួកគេក៏បានបញ្ចេញកម្មវិធីសម្រាប់អោយទាញយកមក Jailbreak ផងដែរ ។ កម្មវិធីសម្រាប់ Jailbreak iOS 9-iOS 9.0.2 គឺគាំទ្រតែចំពោះ windows ប៉ុណ្ណោះ ចំណែក OS X នឹងបញ្ចេញមកពេលក្រោយទៀត ។ ទាញយកកម្មវិធីសម្រាប់កម្មវិធី Jailbreak iOS 9-9.0.2 នៅទីនេះ>

---------------------------------------
ដោយ: ឌី សុវណ្ណ
->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group iOSPlus ទីបំផុត iOS 9.0-9.0.2 អាច Jailbreak បានហើយ!!! [ទាញយកនៅទីនេះ]
->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook Sovann2.com ទីបំផុត iOS 9.0-9.0.2 អាច Jailbreak បានហើយ!!! [ទាញយកនៅទីនេះ]

ចុះថ្ងៃទី 14 តុលា ឆ្នាំ 2015 ម៉ោង 1:17 ល្ងាច

Sovann2 ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ