សុន្ទរកថា​សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែង​ក្នុង​ពិធី​បើក​ «កម្ម​វិធី​សហ​ប្រតិ​បត្តិ​ការ និង​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​អន្តរជាតិ​ក្នុងក្រុង​ប៉េកាំង»

សុន្ទរកថា​សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែង​ក្នុង​ពិធី​បើក​ «កម្ម​វិធី​សហ​ប្រតិ​បត្តិ​ការ និង​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​អន្តរជាតិ​ក្នុងក្រុង​ប៉េកាំង»

  • សុន្ទរកថា​សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែង​ក្នុង​ពិធី​បើក​ «កម្ម​វិធី​សហ​ប្រតិ​បត្តិ​ការ និង​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​អន្តរជាតិ​ក្នុងក្រុង​ប៉េកាំង»已关闭评论
  • 349 views
  • Hide Sidebar
    A+