ប្រញាប់ Jailbreak iOS 9.0.2 ឥឡូវនេះ!!! ប្រយ័ត្នបាត់បង់ឱកាសធំ

ប្រញាប់ Jailbreak iOS 9.0.2 ឥឡូវនេះ!!! ប្រយ័ត្នបាត់បង់ឱកាសធំ

មុនការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នូវកម្មវិធី Jailbreak iOS 9-9.0.2 ប្រហែល 2-3 ថ្ងៃ ក្រុមហ៊ុន Apple ក៏បានធ្វើការចេញផ្សាយជាសាធារណៈនូវប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS 9.1 Beta 5 ព្រមគ្នា នឹងដំណឹង Jailbreak ក្នុងពេលថ្មីៗនេះ។ ដូច្នេះមានន័យថា គន្លាតនៃការ Jailbreak iOS 9.0.2 និងការចេញ iOS 9.1 ជាផ្លូវការ គឺមានរយៈពេលតែ 2 សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះ ដោយក្នុងចន្លោះរយៈពេលនោះ ​យើងអាចបាត់បង់ឱកាសត្រង់ថា បើ Apple នៅឆ្លៀតបញ្ចេញកំណែ iOS 9.0.3 និង iOS 9.0.4 មកទៀតនោះ ម្លោះហើយឱកាស Jailbreak នឹងបាត់បង់សារជាថ្មី ខណៈដែលអ្នកខ្លះរង់ចាំជាង 1 ខែមកហើយ។ ដូច្នេះសូមប្រញាប់ Jailbreak ដោយចុចទាញយកកម្មវិធី នៅទីនេះ>

---------------------------------------
ដោយ: កៅ រក្សា
->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group iOSPlus ប្រញាប់ Jailbreak iOS 9.0.2 ឥឡូវនេះ!!! ប្រយ័ត្នបាត់បង់ឱកាសធំ
->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook Sovann2.com ប្រញាប់ Jailbreak iOS 9.0.2 ឥឡូវនេះ!!! ប្រយ័ត្នបាត់បង់ឱកាសធំ

ចុះថ្ងៃទី 14 តុលា ឆ្នាំ 2015 ម៉ោង 1:40 ល្ងាច

Sovann2 ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ