នៅពេលដែល​ដុល្លារ​ទិញ​ទឹកចិត្ត​វេជ្ជបណ្ឌិត…!

 
ភ្នំពេញ៖ កាលពី​ពេលមុន វេជ្ជបណ្ឌិត​មាន​សិទ្ធិ​ប្រើប្រាស់​ថ្នាំ​សម្រាប់​អតិថិជន​ទៅតាម​ការយល់ ឃើញ​របស់ខ្លួន។ ប៉ុន្តែ​នៅពេល​បច្ចុប្បន្ននេះ គេ​សង្កេតឃើញថា វេជ្ជបណ្ឌិត​មួយចំនួន ដោយសារ​ឥទ្ធិពល​ប្រាក់​ដុល្លារ ហាក់បីដូចជា​លែងមាន​សិទ្ធិ​សម្រេច​ដោយ​ខ្លួនឯង។ ដោយសារ​ការ​ប្រជែង​គ្នា​រវាង​ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​ថ្នាំពេទ្យ និង​ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​ថ្នាំពេទ្យ វេជ្ជបណ្ឌិត​មួយចំនួន​ត្រូវបាន​ទាក់ទាញ​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​ថ្នាំពេទ្យ​អោយជួយ​លក់​ថ្នាំ ឬ​ជួយ​ចេញ​វេជ្ជបញ្ជា​ដើម្បី​ទិញ​ថ្នាំ​នៃ​ក្រុមហ៊ុន​របស់​ពួកគេ ហើយ​ជា​ថ្នូរ​មកវិញ វេជ្ជបណ្ឌិត​ទាំងនោះ ទទួលបាន​កុំមីស្យុង​ដ៏​គួរ​ជាទី​លើកទឹកចិត្ត។ ផលវិបាក​នៃ​បញ្ហា​នេះ គឺថា វេជ្ជបណ្ឌិត​មួយចំនួន​អាច​បង្ខំចិត្ត​ប្រើប្រាស់​ថ្នាំ​មិនសូវមាន​គុណភាព​នៃ​ក្រុមហ៊ុន​មិនសូវ​ល្បីឈ្មោះ​ដើម្បី​តែ​ប្រាក់ រីឯ អ្នករងគ្រោះ គឺ​អ្នកជំងឺ។ មាន​ជំងឺ​ហើយ​លេបថ្នាំ​ខ្វះ​គុណភាព​ទៀត៕


​ប្រ​ឡ​ង​បា​ន​និ​ទ្ទេ​ស «​A»​ ​ត្រូ​វ​ធ្វើ​យ៉ា​ង​ដូ​ច​ម្តេ​ច​?​​តើ​ប្រជាកសិករ​ខ្មែរ​បន្សាំ​ខ្លួន​យ៉ាងដូចម្តេច​ទៅនឹង​ការប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ?តើ​ការមិន​ឲ្យ​ផ្សព្វផ្សាយ​គ្រឿង​ស្រវឹង នៅក្នុង​ម៉ោង​មាស​របស់​ទូរទស្សន៍​អាច​ចូលរួម​កាត់បន្ថយ​ការសេព​គ្រឿង​ស្រវឹង​កម្រិតណា?