«ខ្ញុំ​សាងសង់​សំណង់​របស់ខ្ញុំ​ដោយ​គ្មាន​ខ្វល់​ពី​ចំណត​ឡើយ!»

ភ្នំពេញ៖ នាពេល​បច្ចុប្បន្ននេះ សំណង់​ជាច្រើន​បាន​រីក​ដូច​ផ្សិត​នៅ​កណ្តាល​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ។ ប៉ុន្តែ​អ្វីដែល​សំខាន់ គឺថា សំណង់​ភាគច្រើន​បាន​ត្រូវបាន​សាងសង់ឡើង​ដោយ​មិនបាន​គិតពី​ចំណត​ឡើយ៕


​ប្រ​ឡ​ង​បា​ន​និ​ទ្ទេ​ស «​A»​ ​ត្រូ​វ​ធ្វើ​យ៉ា​ង​ដូ​ច​ម្តេ​ច​?​​តើ​ប្រជាកសិករ​ខ្មែរ​បន្សាំ​ខ្លួន​យ៉ាងដូចម្តេច​ទៅនឹង​ការប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ?តើ​ការមិន​ឲ្យ​ផ្សព្វផ្សាយ​គ្រឿង​ស្រវឹង នៅក្នុង​ម៉ោង​មាស​របស់​ទូរទស្សន៍​អាច​ចូលរួម​កាត់បន្ថយ​ការសេព​គ្រឿង​ស្រវឹង​កម្រិតណា?