តើ​នៅក្នុង​ភាសា​ខ្មែរ អាច​ប្រើ​សញ្ញា​ឧទាន ( ! ) បាន​នៅលើ​ឃ្លាប្រយោគ​បែបណាខ្លះ?

ភ្នំពេញ៖ សញ្ញា​ឧទាន ( ! ) គេ​ប្រើប្រាស់​នៅពេលដែល​ឆ្ងល់, ភ្ញាក់ផ្អើល, បង្គាប់បញ្ជា។ល។ គឺ​យើង​អាចដាក់​សញ្ញា​ឧទាន ( ! ) បាន។ លោក​បណ្ឌិត​អក្សរសាស្ត្រ​ខ្មែរ ច័ន្ទ សំណព្វ បាន​លើក​ល្បះ​បង្គាប់បញ្ជា​មួយ ដែល​លោក​បណ្ឌិត​យោងតាម​វេ​យ្យក​រណ៍​ប្រពៃណី​យ៉ាងនេះ​ថា ប្រសិនបើ​យើង​ខឹង​នឹង​នរណាម្នាក់​ហើយ​យើង​ដេញ​គេ ដោយ​ប្រើពាក្យ​ថា «ទៅ» ហើយ​នៅ​ខាងចុង​ពាក្យ «ទៅ» ត្រូវដាក់​សញ្ញា​ឧទាន ( ! ) គឺ​សរសេរ​ជា «ទៅ!» នេះ​គឺជា​ល្បះ​បង្គាប់បញ្ជា​ដែល​ត្រូវ​ប្រើ​សញ្ញា​ឧទាន ( ! )៕

ខាងក្រោម​នេះ​ជា​សេចក្តីពន្យល់​លម្អិត​នៅក្នុង​បទសម្ភាសន៍​ខ្លី​រវាង​លោក គី សុខ​លីម អគ្គនាយក​សារព័ត៌មាន​អេឡិចត្រូនិកថ្មីៗ និង​លោក​បណ្ឌិត ច័ន្ទ សំណព្វ អនុប្រធាន​រាជបណ្ឌិតសភា​កម្ពុជា៖ 


​ប្រ​ឡ​ង​បា​ន​និ​ទ្ទេ​ស «​A»​ ​ត្រូ​វ​ធ្វើ​យ៉ា​ង​ដូ​ច​ម្តេ​ច​?​​តើ​ប្រជាកសិករ​ខ្មែរ​បន្សាំ​ខ្លួន​យ៉ាងដូចម្តេច​ទៅនឹង​ការប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ?តើ​ការមិន​ឲ្យ​ផ្សព្វផ្សាយ​គ្រឿង​ស្រវឹង នៅក្នុង​ម៉ោង​មាស​របស់​ទូរទស្សន៍​អាច​ចូលរួម​កាត់បន្ថយ​ការសេព​គ្រឿង​ស្រវឹង​កម្រិតណា?