រដ្ឋសភា​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​កំពុង​ជួប​ប្រទះ​នឹង​វិបត្តិ​គ្មាន​មេដឹកនាំ

រដ្ឋសភា​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​កំពុង​ជួប​ប្រទះ​នឹង​វិបត្តិ​គ្មាន​មេដឹកនាំ

រូបឯកសារ៖ លោក John Boehner ប្រធាន​សភា​អាមេរិក​ដើរ​ចេញ​ពី​សន្និសីទ​សារព័ត៌មាន​នៅ​រដ្ឋ​សភា​អាមេរិក​នៅ​រដ្ឋ​ធានី​វ៉ាស៊ីនតោន កាល​ពី​ថ្ងៃទី២៥ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៥។ (AP/Steve Helber)រដ្ឋសភា​សហរដ្ឋ​អាមេរិក កំពុង​ជួប​ប្រទះ​នឹង​វិបត្តិ​គ្មាន​មេដឹកនាំ ចំពេល​ដែល​រដ្ឋាភិបាល​កំពុង​ប្រឈម​មុខ​នឹង​វិបត្តិ​ថវិកា​ចាយ​វាយ និង​ការ​បិទ​រដ្ឋាភិបាល នៅ​ខែ​ធ្នូ​នេះ។ វ៉ាស៊ីនតោន—

រដ្ឋសភា​សហរដ្ឋ​អាមេរិក កំពុង​ជួប​ប្រទះ​នឹង​វិបត្តិ​គ្មាន​មេដឹកនាំ ចំពេល​ដែល​រដ្ឋាភិបាល​កំពុង​ប្រឈម​មុខ​នឹង​វិបត្តិ​ថវិកា​ចាយ​វាយ និង​ការ​បិទ​រដ្ឋាភិបាល នៅ​ខែ​ធ្នូ​នេះ។ លោក ប៉ូច រាសី និង នាង​ ទែន សុខ​ស្រីនិត នៃ​វីអូអេ ពិភាក្សា​គ្នា​អំពី​រឿង​នេះ។ សូម​លោក​អ្នក​ស្តាប់​បទ​សន្ទនា​នេះ​ដូច​តទៅ។

រដ្ឋសភា​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​កំពុង​ជួប​ប្រទះ​នឹង​វិបត្តិ​គ្មាន​មេដឹកនាំ

រដ្ឋសភា​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​កំពុង​ជួប​ប្រទះ​នឹង​វិបត្តិ​គ្មាន​មេដឹកនាំi
X