សម្តេច​ហ៊ុនសែន ថ្លែង​សន្ទរកថា ៥ ទំព័រ ក្នុង​ពិធី​បើក​សន្និសីទ​ពិសេស​របស់​គណបក្សនយោបាយ​នៅ​អាស៊ី​

ភ្នំពេញ: កាលពី​រសៀល​ថ្ងៃទី​១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០១៥ សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន បាន​អញ្ជើញ​ចូលរួម​ពី​ធី​បើក​សន្និសីទ​ពិសេស​របស់​គណបក្សនយោបាយ​នៅ​អាស៊ី (International Conference of Asian Political Parties-ICAPP) ស្តីពី "​ការសាងសង់​ឡើងវិញ​នូវ​វិថី​សូត្រ​" ដែល​ប្រព្រឹត្តទៅ នៅ​ទីក្រុង​ប៉េកាំង​។ ក្នុងឱកាស​នោះ សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន បាន​អញ្ជើញ​ថ្លែង​សុន្ទរកថា នៅក្នុង​ពិធី​បើក​សន្និសីទ​ពិសេស​នោះ​។​

​សន្និសីទ​ពិសេស​របស់​គណបក្សនយោបាយ​នៅ​អាស៊ី (International Conference of Asian Political Parties-ICAPP ) មាន​សមាជិក ៥២ ប្រទេស ដែល​ក្នុងនោះ មាន​គណបក្សនយោបាយ​ចំនួន ៣៦០ គណបក្ស បាន​ចូលរួម​៕​

សម្តេច​ហ៊ុនសែន ថ្លែង​សន្ទរកថា ៥ ទំព័រ ក្នុង​ពិធី​បើក​សន្និសីទ​ពិសេស​របស់​គណបក្សនយោបាយ​នៅ​អាស៊ី​

សម្តេច​ហ៊ុនសែន ថ្លែង​សន្ទរកថា ៥ ទំព័រ ក្នុង​ពិធី​បើក​សន្និសីទ​ពិសេស​របស់​គណបក្សនយោបាយ​នៅ​អាស៊ី​

សម្តេច​ហ៊ុនសែន ថ្លែង​សន្ទរកថា ៥ ទំព័រ ក្នុង​ពិធី​បើក​សន្និសីទ​ពិសេស​របស់​គណបក្សនយោបាយ​នៅ​អាស៊ី​