នៅពេលដែល​ចលនា​ចំណាកស្រុក​ពី​ជនបទ​ចូល​ក្រុង​នៅតែ​បន្ត​កើនឡើង…

ភ្នំពេញ៖ បើទោះបីជា​រដ្ឋាភិបាល​ជំរុញ​ការបោះ​ទុនវិនិយោគ​សាធារណៈ​ទៅតាម​បណ្តាជន​បទ​ក៏ដោយ​ក្តី ក៏​ចលនា​ចំណាកស្រុក​ពី​ជនបទ​ចូល​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​នៅតែ​កើនឡើង​ឥតឈប់ឈរ​ពីមួយ​ឆ្នាំទៅ​មួយឆ្នាំ។ តើ​អ្វីខ្លះ​ជាការ​ប្រឈម​នៅពេល​ដែលមាន​ចលនា​ចំណាកស្រុក? សូម​អញ្ជើញ​ស្តាប់​បទ​វិភាគ​របស់លោក គី សុខ​លីម។
មានសំឡេង


​ប្រ​ឡ​ង​បា​ន​និ​ទ្ទេ​ស «​A»​ ​ត្រូ​វ​ធ្វើ​យ៉ា​ង​ដូ​ច​ម្តេ​ច​?​​តើ​ប្រជាកសិករ​ខ្មែរ​បន្សាំ​ខ្លួន​យ៉ាងដូចម្តេច​ទៅនឹង​ការប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ?តើ​ការមិន​ឲ្យ​ផ្សព្វផ្សាយ​គ្រឿង​ស្រវឹង នៅក្នុង​ម៉ោង​មាស​របស់​ទូរទស្សន៍​អាច​ចូលរួម​កាត់បន្ថយ​ការសេព​គ្រឿង​ស្រវឹង​កម្រិតណា?