សុន្ទរកថា​សម្ដេច​តេ​ជោ​៥​ទំព័រ​ស្ដីពី​”​ការសាងសង់​ឡើងវិញ​នូវ​វិថី​សូត្រ​”

​រាជធានី​ភ្នំពេញ​៖​សុន្ទរកថា​ទាំងស្រុង​របស់​សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន ក្នុង​ពី​ធី​បើក​សន្និសីទ​ពិសេស​របស់​គណបក្សនយោបាយ​នៅ​អាស៊ី (International Conference of Asian Political Parties-ICAPP)  ដែលមាន​សមាជិក​៥២​ប្រទេស​ក្នុងនោះ​គឺមាន​គណបក្សនយោបាយ​ចំនួន​៣៦០​ស្តីពី "​ការសាងសង់​ឡើងវិញ​នូវ​វិថី​សូត្រ​" ដែល​ប្រព្រឹត្តទៅ នៅ​ទីក្រុង​ប៉េកាំង​នា​រសៀល​ថ្ងៃទី​១៤ តុលា ឆ្នាំ​២០១៥ នេះ​៕

សុន្ទរកថា​សម្ដេច​តេ​ជោ​៥​ទំព័រ​ស្ដីពី​"​ការសាងសង់​ឡើងវិញ​នូវ​វិថី​សូត្រ​"
សុន្ទរកថា​សម្ដេច​តេ​ជោ​៥​ទំព័រ​ស្ដីពី​"​ការសាងសង់​ឡើងវិញ​នូវ​វិថី​សូត្រ​"
សុន្ទរកថា​សម្ដេច​តេ​ជោ​៥​ទំព័រ​ស្ដីពី​"​ការសាងសង់​ឡើងវិញ​នូវ​វិថី​សូត្រ​"