ទម្លាយឃ្លីបវីដេអូ នូវហេតុការណ៍បាញ់ធ្លាក់ យន្តហោះ MH17 នៅអ៊ុយក្រែន

ទម្លាយឃ្លីបវីដេអូ នូវហេតុការណ៍បាញ់ធ្លាក់ យន្តហោះ MH17 នៅអ៊ុយក្រែន

១ ឆ្នាំកន្លងទៅ ជាមួយនឹងការនៅឌិតជាប់សោកនាដកម្ម នៃយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនម៉ាឡេស៊ី អ៊ែរឡាញ MH17 ត្រូវបាញ់ធ្លាក់នៅ​ប្រទេសអ៊ុយក្រែន ហើយនេះជាចលនា animation ចម្លងនូវហេតុការណ៍ ដំណើរការរបស់យន្តហោះ ពីដំបូងរហូតដល់ធ្លាក់ ។

Thank Kapook & Youtube