​សុន្ទរកថា​សម្ដេច​តេ​ជោ​ក្នុង​ពិធី​បើក​កម្មវិធី​សហប្រតិបត្តិការ និង​ការផ្លាស់ប្តូរ​ហិរញ្ញវត្ថុ​អន្តរជាតិ “​ខ្សែក្រវាត់​មួយ ផ្លូវ​មួយ​”

​រាជធានី​ភ្នំពេញ​៖​សុន្ទរកថា​ទាំងស្រុង របស់​សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន នៅក្នុង​ពិធី​បើក​កម្មវិធី​សហប្រតិបត្តិការ និង​ការផ្លាស់ប្តូរ​ហិរញ្ញវត្ថុ​អន្តរជាតិ "​ខ្សែក្រវាត់​មួយ ផ្លូវ​មួយ​" ដែល​បាន​ប្រារព្ធ​ធ្វើឡើង​នៅ​ធនាគារ​ចិន ( Bank of China ) នៅ​ទីក្រុង​ប៉េកាំង កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃទី ១៤ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ នេះ​៕

​សុន្ទរកថា​សម្ដេច​តេ​ជោ​ក្នុង​ពិធី​បើក​កម្មវិធី​សហប្រតិបត្តិការ និង​ការផ្លាស់ប្តូរ​ហិរញ្ញវត្ថុ​អន្តរជាតិ "​ខ្សែក្រវាត់​មួយ ផ្លូវ​មួយ​"
​សុន្ទរកថា​សម្ដេច​តេ​ជោ​ក្នុង​ពិធី​បើក​កម្មវិធី​សហប្រតិបត្តិការ និង​ការផ្លាស់ប្តូរ​ហិរញ្ញវត្ថុ​អន្តរជាតិ "​ខ្សែក្រវាត់​មួយ ផ្លូវ​មួយ​"
​សុន្ទរកថា​សម្ដេច​តេ​ជោ​ក្នុង​ពិធី​បើក​កម្មវិធី​សហប្រតិបត្តិការ និង​ការផ្លាស់ប្តូរ​ហិរញ្ញវត្ថុ​អន្តរជាតិ "​ខ្សែក្រវាត់​មួយ ផ្លូវ​មួយ​"