សំបុត្រ​រថយន្តក្រុង​នៅតែ​ឡើងថ្លៃ ក្រោយ​ពិធីបុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ​

ត្តបាត់ដំបង ៖ ក្រុម​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​ត្រូវ​វិលត្រឡប់​មកពី​បណ្តា​ខេត្ត​នានា មកកាន់​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ ដើម្បី​ប្រកបការងារ​ជាធម្មតា​វិញ បាន​រអ៊ូ​ថា តម្លៃ​សំបុត្រ​រថយន្ត​សម្រាប់​ការធ្វើដំណើរ​នៅតែមាន​តម្លៃ​ថ្លៃ​ដដែល​។ ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​ត្រូវធ្វើ​ដំណើរ​ពី​ខេត្តបាត់ដំបង មកកាន់​រាជធានី​ភ្នំពេញ​តាមរយៈ​រថយន្តក្រុង​