អាមេរិច​ថា​នឹង​បន្ដ​បើក​នាវា និង​យន្ដហោះ​នៅ​តំបន់​ដែនទឹក​សមុទ្រ​ចិន​ខាងត្បូង​

លោក Ashton Carter រដ្ឋមន្ដ្រី​ការពារជាតិ​អាម៉េរិក​និយាយថា យោធា​អាម៉េរិក​នឹង​បន្ដ​បើក​នាវា និង​យន្ដហោះ​នៅ​ទីកន្លែង​ណា​ដែល​ច្បាប់​អន្ដរជាតិ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​បើក​ដោយ​រួមទាំង​នៅ​សមុទ្រ​ចិន​ខាងត្បូង​ផង​។​ ​សេចក្ដីប្រកាស​បែបនេះ​ទំនងជា​ការច្រានចោល​យ៉ាង​ជាក់ច្បាស់​ចំពោះ​ចិន ដែល​អះអាង​ទាមទារ​កម្មសិទ្ធិ​ផ្ទៃ​ទឹក