ការដ្ឋាន​ស្ថាបនា​ស្ពាន​អាកាស និង​ផ្លូវ​ក្រោម​ដី​តិច​ណូ​អនុវត្តន៍​បាន ៨០​ភាគរយ

ភ្នំពេញ: ន្ត្រី​សាលា​រាជធានី​ភ្នំ ពេញ​បាន​ឲ្យ​ដឹងថា នៅ​ថ្ងៃទី​១០​តុលា ២០១៥ ការស្ថាបនា ស្ពាន​អាកាស និង​ផ្លូវ​ក្រោម​ដី​តិច​ណូ បាន​ឈានដល់​ដំណាក់កាល​ចាក់​បេតុង​ស្រទាប់​ក្រោម​នៃ​តួ​ស្ពាន​អាកាស​កំណាត់​ទី​៣​ហើយ ក្នុង​ប្រវែង​៩០​ម៉ែត្រ​ទទឹង ១៥,៨​ម៉ែត្រ ត្រូវជា​បរិមាណ​បេតុង​៥០៥​ម៉ែត្រគូប​។​

​គិត​ត្រឹម​ពេលនេះ លទ្ធផល​ជារួម​ស្ថាបនា​បាន​៨៥​ភាគរយ​ហើយ សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ សុំ​កា​យោគយល់​ដែល​ប៉ះពាល់​ដល់​ការធ្វើ​ចរាចរណ៍ និង​ការរំខាន​នានា​៕​

ការដ្ឋាន​ស្ថាបនា​ស្ពាន​អាកាស និង​ផ្លូវ​ក្រោម​ដី​តិច​ណូ​អនុវត្តន៍​បាន ៨០​ភាគរយ

ការដ្ឋាន​ស្ថាបនា​ស្ពាន​អាកាស និង​ផ្លូវ​ក្រោម​ដី​តិច​ណូ​អនុវត្តន៍​បាន ៨០​ភាគរយ

ការដ្ឋាន​ស្ថាបនា​ស្ពាន​អាកាស និង​ផ្លូវ​ក្រោម​ដី​តិច​ណូ​អនុវត្តន៍​បាន ៨០​ភាគរយ