រុស្ស៊ី​និង​អាមេរិក​ជិត​ចុះ​កិច្ចព្រមព្រៀង​បញ្ចៀស​គ្រោះថ្នាក់​ក្នុង​ដែនអាកាស​ស៊ីរី

ជាលទ្ធផល​នៃ​វីដេអូកុងហ្វេរ៉ង់ស៍ លើកទី៣ រវាង ក្រុងម៉ូស្គូ និង វ៉ាស៊ីនតោន ទាំង​ក្រសួង​ការពារជាតិ​រុស្ស៊ី ទាំង​ក្រសួង​ការពារជាតិ​អាមេរិក បានប្រកាស​ថា គូភាគី ខិតដល់ ដំណាក់ជិតចុះ អនុស្សរណៈ ស្តីអំពី​ការយោគយល់គ្នា ដែលនឹងកំណត់​នីតិវិធីជាមូលដ្ឋាន សម្រាប់​ធានាសន្តិសុខ ដល់ការហោះហើរ​នៃយន្តហោះខ្លួន ក្នុង ដែនអាកាស​ប្រទេសស៊ីរី។