បើ​ចេះ​ជាង​ពេទ្យ មក​ពេទ្យ​ធ្វើ​អី?

ភ្នំពេញ៖ អ្នកជំងឺ​ខ្លះ បញ្ជា​វេជ្ជបណ្ឌិត​ឲ្យធ្វើតាម។ ពួកគេ​ចង់ឲ្យ​គ្រូពេទ្យ​មើលជំងឺ​ខ្លួន​ឲ្យ«ជាសះស្បើយ»ក្នុង​រយៈពេល១ថ្ងៃ​ឬ២ថ្ងៃ។ បើ​មើល​មិនជា​ទេ គ្រូពេទ្យ​នោះ អន់ ឬ​មិន​ពូកែ។ បែរមក​វេជ្ជបណ្ឌិត​វិញ ពួកគេ​មួយចំនួនធំ​មាន​ក្រមសីលធម៌​វិជ្ជាជីវៈ​ល្អ​ហើយ តែ​វេជ្ជបណ្ឌិត​មួយចំនួន​ផ្សេងទៀត​នៅ​បន្ត​មានគំនិត​ធ្វើ​អាជីវកម្ម​លើ​អ្នកជំងឺ។ ឈឺ​មួយ​មុខ​មែន តែ​គ្រូពេទ្យ​ណែនាំ​ឲ្យទទួល​ការពិនិត្យ​គ្រប់មុខ​ក្រោម​ហេតុថា ត្រូវតែ​ពិនិត្យ​ទាំងអស់​ទើប​ព្យាបាល​បាន។ ធាតុពិត ការធ្វើ​តេ​ស្តិ៍ផ្សេងៗគ្រាន់តែ​ដើម្បី​ប្រាក់​ប៉ុណ្ណោះ៕


​ប្រ​ឡ​ង​បា​ន​និ​ទ្ទេ​ស «​A»​ ​ត្រូ​វ​ធ្វើ​យ៉ា​ង​ដូ​ច​ម្តេ​ច​?​​តើ​ប្រជាកសិករ​ខ្មែរ​បន្សាំ​ខ្លួន​យ៉ាងដូចម្តេច​ទៅនឹង​ការប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ?តើ​ការមិន​ឲ្យ​ផ្សព្វផ្សាយ​គ្រឿង​ស្រវឹង នៅក្នុង​ម៉ោង​មាស​របស់​ទូរទស្សន៍​អាច​ចូលរួម​កាត់បន្ថយ​ការសេព​គ្រឿង​ស្រវឹង​កម្រិតណា?