1345_អ្នកសំអាត​ (បន្ទាន់)

Company

CamUP Job Agency   

type

Private Limited Company

Industry

Recruiting Services

employees

100-200

Location

Phnom Penh

Level

Entry Level

Term

Full Time

Year of Exp.

Function

Others

Hiring

2

Industry

Property Management

Salary

Negotiable

Qualification

Others

Sex

Female

Language

English-- Good   

Age

18 ~ 40

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Oct-16-2015

Closing Date

Nov-15-2015
  អតិថិជនរបស់យើងគឺជាក្រុមហ៊ុនមួយផ្តល់សេវាដូចជាការសាងសង់វិនិយោគនិងអភិវឌ្ឍន៍។ យើងក៏បានផ្តល់នូវរឿងដ៏ល្អនិងមានគុណភាពខ្ពស់ជូនដល់អតិថិជនផងដែរ។ បច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងស្វែងរកបេក្ខជនដែលមានសមត្ថភាពសម្រាប់បំពេញតំណែង អ្នកសំអាត​ (បន្ទាន់)

+ ការទទួលខុសត្រូវ:

- រក្សាអគារទាំងមូលស្អាត
- ជួយនិងបម្រើភ្ញៀវក្នុងអាហារពេលល្ងាចពិសេសណាមួយ
- បង្ហាញការផ្សេងទៀតដូចដែលបានកំណត់ភារកិច្ច

+ តម្រូវការ:

- សកម្មនឹងការងារ, មានភាពស្មោះត្រង់
- រូបរាងសមរម្យនិងមានអនាម័យ

+ លក្ខខណ្ឌនិងអត្ថប្រយោជន៍:

ម៉ោងធ្វើការ 7:00 ព្រឹក ~ 11: 00 ព្រឹក | 12:; 00 ល្ងាច ~ 4: 00 រសៀល
ថ្ងៃធ្វើការ​ ៖ ច / អ / ព / ព្រ / សុ
ថ្ងៃឈប់សម្រាក សៅរិ៏ (ពាក់កណ្តាល) / រ៏ (ពេញ) / អាទិត្យ / ថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិទូទៅ
ប្រាក់ខែ ៖ 150 ដុល្លារ ឡើង

 

How to apply:

Interested candidates can send their CVs and Cover Letters with current photo of 4x6 to the email as posting below (Contact Information).
Note: Your attached files must be less than 3 MB.

First come, first serve!

Only short-list candidates will be contacted for an interview.

Thank you for interesting in our job vacancy.

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

HR1

Phone

010 481 777/ 010 486 777/ 010 982 777/ 010 482 777

Email

[email protected]

Website

http://camupjob.com

Address

2nd Floor, T&C Building, No 35-37, Street 214, Sangkat Boeung Raing, Khan Daun Penh , Phnom Penh, Cambodia