របៀប Install វចនានុក្រម អង់គ្លេស-ខ្មែរ នៅលើ Mac [Free]

របៀប Install វចនានុក្រម អង់គ្លេស-ខ្មែរ នៅលើ Mac [Free]

Mac OS ឬ OS X ជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការណ៍របស់ Apple ផ្ទាល់ ដែលវាអាចបំពាក់បានតែនៅលើពពួកកំុព្យូទ័រ Mac របស់ Apple តែប៉ុណ្ណោះ។ ថ្ងៃនេះខ្ញំុនឹងបង្ហាញកម្មវិធីវចនានុក្រមមួយដែលមានឈ្មោះថា៖ EK4Mac2។ វាជាវចនានុក្រម English-Khmer ហើយលក្ខណះពិសេសរបស់វានោះគឺវាមានទំហំតូច ងាយស្រួលប្រើ និងមិនត្រូវការ Internet ពេលប្រើប្រាស់ឡើយ។ សូមទស្សនា Video ខាងក្រោមដើម្បីដឹងពីរបៀបដំឡើង និងរបៀបប្រើប្រាស់:

ទាញយក នៅត្រង់នេះ

---------------------------------------
ដោយ: តាន់ ឡេងឆាយ
->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group iOSPlus របៀប Install វចនានុក្រម អង់គ្លេស-ខ្មែរ នៅលើ Mac [Free]
->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook Sovann2.com របៀប Install វចនានុក្រម អង់គ្លេស-ខ្មែរ នៅលើ Mac [Free]

ចុះថ្ងៃទី 16 តុលា ឆ្នាំ 2015 ម៉ោង 10:08 ព្រឹក

Sovann2 ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ