ហាង​លក់ទំនិញ​បែប mini-marts កំពុង​រីកចម្រើន​ខ្លាំង​នៅ​វៀតណាម​

​ប្រទេស​វៀតណាម​កំពុងតែ​មានការ​រីកចម្រើន​គួរ​ជាទី​កត់សម្គាល់​ផ្នែក​ហាង​លក់ទំនិញ​កម្រិត​មធ្យម​ហៅថា mini-marts ដោយ​ក្រុមហ៊ុន​ក្នុងស្រុក និង​ពី​ក្រៅ​ស្រុក​កំពុងតែ​បង្កើន​វត្ដ​មាន​ខណៈពេលដែល​អតិថិ​ជន​ស្វែងរក​ភាពងាយស្រួល​ជាពិសេស​សម្រាប់​បណ្ដាជន​ដែលមាន​ប្រាក់ចំណូល​ច្រើន​សម្រាប់​ចាយវាយ​។​