សម្តេច​ហ៊ុនសែន ចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ​វេទិកា​ស្តីពី​ការកាត់បន្ថយ​ភាពក្រីក្រ​សកល និង​ការអភិវឌ្ឍ​ឆ្នាំ​២០១៥

ភ្នំពេញ: ​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​១៦ ខែតុលា​នេះ ស​ម្តេ​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន បាន​ដឹកនាំ​គណៈប្រតិភូ​ជាន់ខ្ពស់​កម្ពុជា អញ្ជើញ​ចូលរួម កិច្ចប្រជុំ​វេទិកា​ស្តីពី​ការកាត់បន្ថយ​ភាពក្រីក្រ​សកល និង​ការអភិវឌ្ឍ​ឆ្នាំ​២០១៥ ក្រោម​ប្រធានបទ ការអភិវឌ្ឍ​រួម​តាមរយៈ​កិច្ចខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​រួមគ្នា​ដើម្បី​លុបបំបាត់​ភាពក្រីក្រ​។​

​នៅក្នុង​ឱកាស​នោះ លោក​ប្រធានាធិបតី​ចិន ស៊ី ជិ​ង​ពីង (Xi Jinping) បានបង្ហាញ​ឆន្ទៈ​មុះ​មុត​ចូលរួម​លុបបំបាត់​ភាពក្រីក្រ ជាពិសេស​សំរាប់​ប្រទេស ដែល​កំពុង​ប្រឈម​នឹង​ភាពក្រីក្រ​។

​លោក​ប្រធានាធិបតី បានបញ្ជាក់​អំពី​ការប្រមូល​ធនធានមនុស្ស​ក្នុងសង្គម ហើយ​ផ្តល់​ការអប់រំ​ដល់​ពួកគេ​ឲ្យ​យល់ដឹង​អំពី​វិធី​នានា​ក្នុងការ​លើកកម្ពស់​ជីវ​ភាព ដើម្បី​ឈានទៅរក​ការលុបបំបាត់​ភាពក្រីក្រ​។ ប្រទេស​ចិន នឹង​បន្ត​ជួយ​ដល់​ប្រទេស​កំពុង​អភិវឌ្ឍ​រួមទាំង​ថវិកា និង​ការអភិវឌ្ឍ​ធនធានមនុស្ស ដោយមាន​ការចូលរួម​ទាំងអស់គ្នា ដើម្បី​ព​ន្លឿ​ន​ការកាត់បន្ថយ​ភាពក្រីក្រ​លើ​ពិភពលោក អោយបាន​ឆាប់ និង​មាន​ប្រសិទ្ធិភាព​។​

​សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន មាន​កិត្តិយស​អញ្ជើញ​ឡើង​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​អំពី​គន្លឹះ​សំខាន់ៗ មួយចំនួន​ទាក់ទិន​ទៅនឹង​ការកាត់បន្ថយ​ភាព​ក្រី​។ នេះ​បើតាម​ការផ្សព្វផ្សាយ​ក្នុង​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​ផ្លូវការ​របស់​សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុនសែន​៕​

សម្តេច​ហ៊ុនសែន ចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ​វេទិកា​ស្តីពី​ការកាត់បន្ថយ​ភាពក្រីក្រ​សកល និង​ការអភិវឌ្ឍ​ឆ្នាំ​២០១៥

សម្តេច​ហ៊ុនសែន ចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ​វេទិកា​ស្តីពី​ការកាត់បន្ថយ​ភាពក្រីក្រ​សកល និង​ការអភិវឌ្ឍ​ឆ្នាំ​២០១៥

សម្តេច​ហ៊ុនសែន ចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ​វេទិកា​ស្តីពី​ការកាត់បន្ថយ​ភាពក្រីក្រ​សកល និង​ការអភិវឌ្ឍ​ឆ្នាំ​២០១៥

សម្តេច​ហ៊ុនសែន ចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ​វេទិកា​ស្តីពី​ការកាត់បន្ថយ​ភាពក្រីក្រ​សកល និង​ការអភិវឌ្ឍ​ឆ្នាំ​២០១៥

សម្តេច​ហ៊ុនសែន ថ្លែងសន្ទរកថា ក្នុង​កិច្ចប្រជុំ​វេទិកា​ស្តីពី​ការកាត់បន្ថយ​ភាពក្រីក្រ​សកល និង​ការអភិវឌ្ឍ​ឆ្នាំ​២០១៥ នៅទីក្រុងប៉េកាំង ប្រទេសចិន នាព្រឹកថ្ងៃទី១៦តុលា
( រូបភាព និងអត្ថបទពីហ្វេសប៊ុកសម្តេចហ៊ុនសែន )

សម្តេច​ហ៊ុនសែន ចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ​វេទិកា​ស្តីពី​ការកាត់បន្ថយ​ភាពក្រីក្រ​សកល និង​ការអភិវឌ្ឍ​ឆ្នាំ​២០១៥

សម្តេច​ហ៊ុនសែន ចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ​វេទិកា​ស្តីពី​ការកាត់បន្ថយ​ភាពក្រីក្រ​សកល និង​ការអភិវឌ្ឍ​ឆ្នាំ​២០១៥

សម្តេច​ហ៊ុនសែន ចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ​វេទិកា​ស្តីពី​ការកាត់បន្ថយ​ភាពក្រីក្រ​សកល និង​ការអភិវឌ្ឍ​ឆ្នាំ​២០១៥

សម្តេច​ហ៊ុនសែន ចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ​វេទិកា​ស្តីពី​ការកាត់បន្ថយ​ភាពក្រីក្រ​សកល និង​ការអភិវឌ្ឍ​ឆ្នាំ​២០១៥

សម្តេច​ហ៊ុនសែន ចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ​វេទិកា​ស្តីពី​ការកាត់បន្ថយ​ភាពក្រីក្រ​សកល និង​ការអភិវឌ្ឍ​ឆ្នាំ​២០១៥