អ្នកបច្ចេកទេសអុិនធើណេត​ (​បន្ទាន់)

Company

OPENNET   

type

Private Limited Company

Industry

Information Technology

employees

100-200

Location

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

Function

Technician

Hiring

Industry

Telecommunication

Salary

$200-$500

Qualification

Bachelor Degree

Sex

Unlimited

Language

English-- Good   

Age

20 ~ 30

Location

Phnom Penh; Preah Sihanouk; Siem Reap;

Publish Date

Oct-05-2015

Closing Date

Nov-04-2015
  • តួនាទី
- ជួសជុលខ្សែរ ADSL and FTTH
- ត្រួតពិនិតខ្សែរ FTTH និងជួសជុលខ្សែរដែលខូច
- ផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសដោយផ្ទាល់ដល់អតិថិជន មានទំនាក់ទំនងល្អ។
- ទទួលបានប្រាក់បៀវត្សចាប់ពី 200$-500$
  • តម្រូវការ
- សិក្សាយផ្នែកពត៌មានវិទ្យា ឬមានពិសោធន៍ខ្លះៗ ដែលទាក់ទងនឹងការងារនេះ
- មានទំនាក់ទំនងល្អ ព្យាយាមក្នុងការងារ អាចធ្វើការនៅក្រោមសម្ពាធបាន។

អត្តប្រយោជន៍
- ទទួលបានប្រាក់បៀវត្សន៍ខ្ពស់ ផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាល ផ្ដល់លិខិតសរសើរសម្រាប់បុគ្គលិក ឆ្នើម។

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

Mr. PHIN Koeurn

Phone

017 437 112

Email

[email protected]

Website

http://www.opennet.com.kh

Address

No 49, Street 306, Sangkat Beoung Kengkang 1, Khan Chamkarmon, Phnom Penh