តារា​ភាពយន្ដ​ហូលីវូដ​ដ៏ល្បី​លោក Daniel Craig សរសើរ​កម្ពុជា​អំពី​ជំនាញ​ដោះ​មីន​

តារា​ភាព​យន្ដ​ហូលីវូដ​ដ៏ល្បី​លោក Daniel Craig ដែល​បាន​ដើរ​តួក្នុង​រឿង​ James Bond 007 និង​ជា​ឯក​អគ្គ​រដ្ឋ​ទូត​សុច្ឆន្ទៈ​របស់​អង្គការ​សហប្រជា​ជាតិ​សម្រាប់​ការ​​លុប​បំបាត់​គ្រាប់​មីន​បាន​ថ្លែង​ការ​កោត​សរសើរ​ដល់​កិច្ច​ប្រឹង​ប្រែង​របស់​កម្ពុជា​ក្នុង​ការ​ដោះ​គ្រាប់​មីន។