គ្រឿង​អលង្ការវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍​ងាវ គ្រំ​ស្អាត​ៗ​ពី​ខេត្ត​កែប ឃើញ​ហើយ​ទាក់​ចិត្ត


គ្រឿង​អលង្ការវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍​ងាវ គ្រំ​ស្អាត​ៗ​ពី​ខេត្ត​កែប ឃើញ​ហើយ​ទាក់​ចិត្ត

បើ​បាន​ទៅ​លេង​តំបន់​មាន​សមុទ្រ គេ​មិន​ភ្លេច​ឃើញ​ខ្សែ​ក ខ្សែ​ដៃ និង ​វត្ថុ​អនុស្សាវរីយ៍​ស្អាត​ៗ​ច្នៃ​ចេញ​ពី​គ្រឿង​សមុទ្រ ដូច​ជា ខ្យង គ្រំ ងាវ លំអ​ធ្វើ​ជា​គ្រឿង​អលង្ការ​តាំង​លក់​ហូរហែ​នោះ​ទេ។

 

 

គ្រឿង​អលង្ការវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍​ងាវ គ្រំ​ស្អាត​ៗ​ពី​ខេត្ត​កែប ឃើញ​ហើយ​ទាក់​ចិត្ត

 

គ្រឿង​អលង្ការវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍​ងាវ គ្រំ​ស្អាត​ៗ​ពី​ខេត្ត​កែប ឃើញ​ហើយ​ទាក់​ចិត្ត

 

មក​លេង​សមុទ្រ ទិញ​គ្រឿង​អលង្ការ​ច្នៃ​ចេញ​ពី​វត្ថុធាតុ​ពី​សមុទ្រ រឹត​តែ​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ពាក់​មាន​អារម្មណ៍​ភ្ជាប់​និស្ស័យ​ជា​មួយ​សមុទ្រ និង​ ដោយសារ​គ្រឿង​ទាំង​នេះ​ជា​របស់​ធម្មជាតិ​ផង កាន់​តែ​បង្កើន​ភាព​ស្រស់​ស្អាត​មួយ​កម្រិត។ ម្យ៉ាង គ្រឿង​អលង្ការ​ទាំង​នេះ មាន​តម្លៃ​សមរម្យ មិន​លើស​ពី​ ៥ ០០០ រៀល​នោះ​ឡើយ​អាច​ឲ្យ​អ្នក​ទិញ​លំអ​បាន​ច្រើន​ខ្សែ។

 

យ៉ាង​ណា​ដែរ មាន​មួយ​ណា​ត្រូវ​ចិត្ត​ដែរ​អត់ ពី​គ្រឿង​អលង្ការ និង វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍​ច្នៃ​ពី​គ្រឿង​សមុទ្រ​នៅ​ខេត្ត​កែប?

 

 

គ្រឿង​អលង្ការវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍​ងាវ គ្រំ​ស្អាត​ៗ​ពី​ខេត្ត​កែប ឃើញ​ហើយ​ទាក់​ចិត្ត

 

គ្រឿង​អលង្ការវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍​ងាវ គ្រំ​ស្អាត​ៗ​ពី​ខេត្ត​កែប ឃើញ​ហើយ​ទាក់​ចិត្ត

 

គ្រឿង​អលង្ការវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍​ងាវ គ្រំ​ស្អាត​ៗ​ពី​ខេត្ត​កែប ឃើញ​ហើយ​ទាក់​ចិត្ត

 

គ្រឿង​អលង្ការវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍​ងាវ គ្រំ​ស្អាត​ៗ​ពី​ខេត្ត​កែប ឃើញ​ហើយ​ទាក់​ចិត្ត

 

 

សូមអាន ៖​ នា​រី​ម្នាក់​ញៀន​អាន​សៀវភៅ​​ រក្សា​ទុក​ ៧០០ ​ក្បាល​​​មិន​បោះ​ចោល

 

 

អត្ថបទ៖ លឹម សុ​នា