នៅព្រឹកថ្ងៃនេះ លោកបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត ចូលក្រាបថ្វាយបង្គំ ព្រះសង្ឃ នៅប្រទេសអូស្រ្តាលី

អូស្ត្រាលី៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥នេះ គណៈប្រតិភូពីកម្ពុជា ដឹកនាំដោយ លោកបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត ប្រធានក្រុមការងាររៀបចំ អង្គការចាត់តាំងយុវជន ក្រៅប្រទេស របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានអញ្ជើញទៅក្រាបថ្វាយបង្គំ និងសាកសួរសុខទុក្ខព្រះសង្ឃខ្មែរ ដែលគង់នៅវត្តចំនួន២ នៅក្នុងទីក្រុងមែលប៊ន ប្រទេសអូស្រ្តាលី ។

លោកបណ្ឌិត និងគណប្រតិភូ បានយកឱកាសនេះ ប្រគេននូវទេយ្យទានដល់ព្រះសង្ឃ ដែលគង់នៅវត្តពុទ្ធរស្សី និងវត្តមុនីរស្សី ព្រមទាំងបាននាំបច្ច័យមួយចំនួន ឧបត្ថម្ភដល់វត្តទាំងពីរផងដែរ៕

នៅព្រឹកថ្ងៃនេះ លោកបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត ចូលក្រាបថ្វាយបង្គំ ព្រះសង្ឃ នៅប្រទេសអូស្រ្តាលី

នៅព្រឹកថ្ងៃនេះ លោកបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត ចូលក្រាបថ្វាយបង្គំ ព្រះសង្ឃ នៅប្រទេសអូស្រ្តាលី

នៅព្រឹកថ្ងៃនេះ លោកបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត ចូលក្រាបថ្វាយបង្គំ ព្រះសង្ឃ នៅប្រទេសអូស្រ្តាលី