វិធីលុប System App ឬ Default App នៅលើ iOS 9

វិធីលុប System App ឬ Default App នៅលើ iOS 9

យើងដឹងហើយថានៅលើ iOS 9 Apple បានបន្ថែមនូវកម្មវិធី Find My iPhone, Find My Friend, Wallet ហើយកម្មវិធីទាំងនេះគឺយើងពំុសូវប្រើប្រាស់វាប៉ុន្មាននោះទេ និយាយរួមគឺវាពំុសូវមានប្រយោជន៍ ហើយថែមទាំងសីុ Storage យើងទៀតផង។ ថ្ងៃនេះខ្ញំុនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីវិធីលុបកម្មវិធីទាំងនោះចោលចេញពីទូរស័ព្ទយើងតែម្ដង។ សូមទស្សនានូវ Video ខាងក្រោម៖
---------------------------------------
ដោយ: តាន់ ឡេងឆាយ
->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group iOSPlus វិធីលុប System App ឬ Default App នៅលើ iOS 9
->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook Sovann2.com វិធីលុប System App ឬ Default App នៅលើ iOS 9

ចុះថ្ងៃទី 17 តុលា ឆ្នាំ 2015 ម៉ោង 02:33 ល្ងាច

Sovann2 ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ