ចិន​ព្យាយាម​បន្ធូរ​ភាពតានតឹង​ក្នុង​ជម្លោះ​សមុទ្រ​ចិន​ខាងត្បូង

ចិន​កំពុង​ព្យាយាម​បន្ធូរបន្ថយ​ភាព​តានតឹង​​ក្នុង​ជម្លោះ​សមុទ្រ​ចិន​ខាង​ត្បូង​ជាមួយ​ប្រទេស​អាស៊ាន ដោយ​បាន​ប្រកាស​សន្យា​នៅថ្ងៃ​សៅរ៍​នេះ​ថា ចិន​នឹង​មិន​ប្រើ​កម្លាំង​ទ័ព​មក​ដោះស្រាយ​ជម្លោះនោះទេ។ ចិន​ក៏​បាន​លើកជា​សំណើ​ផងដែរ​ចង់​បើក​ធ្វើ​សមយុទ្ធ​ទ័ព​ជើងទឹករួមគ្នា​ជាមួយ​ប្រទេស​អាស៊ាន នៅ​ក្នុង​សមុទ្រ​ចិន​ខាង​ត្បូង នៅ​ឆ្នាំ​២០១៦​ខាងមុខ។