ចិន​ចង់​ធ្វើ​សមយុទ្ធ​យោធា​ជាមួយ​អាស៊ាន​នៅ​តំបន់​ជម្លោះ ខណៈ​អាមេរិក​ក៏​ត្រៀម​បញ្ជូន​នាវាចម្បាំង​ទៅកាន់​តំបន់​នោះដែរ

​ប្រ​ឡ​ង​បា​ន​និ​ទ្ទេ​ស «​A»​ ​ត្រូ​វ​ធ្វើ​យ៉ា​ង​ដូ​ច​ម្តេ​ច​?​​តើ​ប្រជាកសិករ​ខ្មែរ​បន្សាំ​ខ្លួន​យ៉ាងដូចម្តេច​ទៅនឹង​ការប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ?តើ​ការមិន​ឲ្យ​ផ្សព្វផ្សាយ​គ្រឿង​ស្រវឹង នៅក្នុង​ម៉ោង​មាស​របស់​ទូរទស្សន៍​អាច​ចូលរួម​កាត់បន្ថយ​ការសេព​គ្រឿង​ស្រវឹង​កម្រិតណា?