អ្នកកត់ត្រាទំនិញ​(Tallyman)

Company

Aplus Consultling Co., Ltd   

type

Private Limited Company

Industry

Human Resources/Consultancy

employees

10-50

Location

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

1

Function

Freight/Shipping/Delivery/Warehouse

Hiring

10

Industry

Logistics/Freight/Shipping/Delivery/Warehouse

Salary

Negotiable

Qualification

High School

Sex

Male

Language

English-- Fair   

Age

18 ~ 35

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Oct-17-2015

Closing Date

Nov-16-2015
  - ពិនិត្យឯកសារទំនិញដែលដឹកជញ្ជូនដោយអតិថិជនមកកាន់ឃ្លាំងអោយបានត្រឹមត្រូវ។
- ពិនិត្យមើលទំនិញដែលកម្មករលើកតំរៀបលើផាឡែត ទៅតាមលេខកូដអោយបានត្រឹមត្រូវ។
- រាប់ និង កត់ត្រាទំនិញដែលលើកចេញ និង ចូលឃ្លាំងអោយបានត្រឹមត្រូវ និងទាន់ពេលវេលា។
- ធានាថាពត៌មានដែលបានកត់ត្រា គឺច្បាស់លាស់ ត្រឹមត្រូវ និង គ្រប់គ្រាន់តាមការកំណត់។
- ផ្ទៀងផ្ទាត់ពត៌មានទំនិញអោយបានត្រឹមត្រូវ។
- សម្របសម្រួលកម្មករពេលលើកដាក់ទំនិញដើម្បីធានាថាពួកគេបានយល់ច្បាស់ និងបំពេញការងារបានល្អ។
- ចេះដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងក្រុមការងារ។
- ត្រូវរាយការណ៍ជាបន្ទាន់ទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ប្រសិនបើមានហេតុការណ៏ ឬ ភាពមិនប្រក្រតីណាមួយកើតមានឡើង។។
- ព្រមទាំងការងារដ៏ទៃទៀតដែលចាត់ចែងដោយអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទាល់។
  - កំរិតសិក្សាចាប់ពីថ្នាក់ទី១២ ឡើងទៅ
- ចេះភាសាអង់គ្លេសខ្លះៗ
- អត្តចរិតស្លូតបូត និង ស្មោះត្រង់
- ម៉ត់ចត់ និងមានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើការងារខ្ពស់
- ចេះធ្វើការងារជាក្រុម
- មានបទពិសោធន៍ធ្វើការងារក្នុងឃ្លាំងត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត
- ​​​ កន្លែងធ្វើការនៅម្តុំ ចោមចៅ (ផ្លូវទៅទំនប់កប់ស្រូវ)។

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

Mr. CHEN Vichet

Phone

017 260 333

Email

[email protected]

Website

http://www.aplusgroup.biz

Address

No.36, St.169, PPIU Building, 4th Floor, Veal Vong, 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia