តារា​ចម្រៀង​ស្រី​១២​រូប​ដែល​ធ្លាប់​ឡើង​ច្រៀង​ដោយ​មិន​ស្លៀក​ខោ


តារា​ចម្រៀង​ស្រី​១២​រូប​ដែល​ធ្លាប់​ឡើង​ច្រៀង​ដោយ​មិន​ស្លៀក​ខោ

ខណៈ​ដែល​សំលៀក​បំពាក់​របស់​តារា​ចម្រៀង​ស្រី​​លើ​ពិភពលោក​វិវត្ត​កាន់​តែ​ខ្លី​ទៅ​ៗ តារា​ចម្រៀង​មួយ​ចំនួន​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​បាន​ជ្រើស​យក​ស្ទីល​បែប​​ឈុត​ហែល​ទឹក ជំនួស​​ខោ​ ឬ​សំពត់​ធម្មតា​ នៅ​ពេល​​​ពួក​គេ​ឡើង​សម្ដែង​នៅ​លើ​ឆាក។ ​ដោយ​ឡែក តារា​ស្រី​ល្បី​ៗ​លំដាប់​ពិភពលោក​ដូចជា Miley Cyrus, Beyonce, Lady Gaga, Kesha, … សុទ្ធ​តែ​​ធ្លាប់​លេង​ស្ទីល​បែប​នេះ​ទាំង​អស់​ ជាពិសេស​ក្នុង​រយៈ​ពេល​មួយ​ឆ្នាំ​ ពីរ​ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយ​នេះ​។

 
Jessie J និង Ariana Grand
តារា​ចម្រៀង​ស្រី​១២​រូប​ដែល​ធ្លាប់​ឡើង​ច្រៀង​ដោយ​មិន​ស្លៀក​ខោ
 
Beyonce
តារា​ចម្រៀង​ស្រី​១២​រូប​ដែល​ធ្លាប់​ឡើង​ច្រៀង​ដោយ​មិន​ស្លៀក​ខោ

 
Nicki Minaj

តារា​ចម្រៀង​ស្រី​១២​រូប​ដែល​ធ្លាប់​ឡើង​ច្រៀង​ដោយ​មិន​ស្លៀក​ខោ

 
Demi Lovato


តារា​ចម្រៀង​ស្រី​១២​រូប​ដែល​ធ្លាប់​ឡើង​ច្រៀង​ដោយ​មិន​ស្លៀក​ខោ

 
Iggy Azalea
តារា​ចម្រៀង​ស្រី​១២​រូប​ដែល​ធ្លាប់​ឡើង​ច្រៀង​ដោយ​មិន​ស្លៀក​ខោ

 
Lady Gaga

តារា​ចម្រៀង​ស្រី​១២​រូប​ដែល​ធ្លាប់​ឡើង​ច្រៀង​ដោយ​មិន​ស្លៀក​ខោ

 
Miley Cyrus

តារា​ចម្រៀង​ស្រី​១២​រូប​ដែល​ធ្លាប់​ឡើង​ច្រៀង​ដោយ​មិន​ស្លៀក​ខោ

 
Jennifer Lopez


តារា​ចម្រៀង​ស្រី​១២​រូប​ដែល​ធ្លាប់​ឡើង​ច្រៀង​ដោយ​មិន​ស្លៀក​ខោ

 
Kesha
តារា​ចម្រៀង​ស្រី​១២​រូប​ដែល​ធ្លាប់​ឡើង​ច្រៀង​ដោយ​មិន​ស្លៀក​ខោ
 

Britney Spears
 
តារា​ចម្រៀង​ស្រី​១២​រូប​ដែល​ធ្លាប់​ឡើង​ច្រៀង​ដោយ​មិន​ស្លៀក​ខោ

 
Rihanna
តារា​ចម្រៀង​ស្រី​១២​រូប​ដែល​ធ្លាប់​ឡើង​ច្រៀង​ដោយ​មិន​ស្លៀក​ខោ

 
ប្រែ​សម្រួល៖ វ៉ាន់ថន
ប្រភព៖ cambio