0303_លេខាធិការ

Company

JOBRIDGE   

type

Private Limited Company

Industry

Human Resources/Consultancy

employees

<10

Location

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

2

Function

Administration

Hiring

2

Industry

Education

Salary

Negotiable

Qualification

Bachelor Degree

Sex

Male/Female

Language

English-- Fair   

Age

22 ~ 35

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Oct-09-2015

Closing Date

Nov-08-2015
 
  បេក្ខជន បេក្ខនារី ត្រូវមាន៖
• កម្រិតសញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រ
• បទពិសោធន៍ការងារយ៉ាងតិច 2ឆ្នាំ
• ចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេស (អាន និងសរសេរ)
• សមត្ថភាពស្ទាត់ជំនាញក្នុងការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ
• ភាពស្មោះត្រង់ និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការងារ
• ការព្យាយាម និងភាពអត់ធ្មត់ក្នុងការងារ
• ភាពរួសរាយរាក់ទាក់ និងទំនាក់ទំនងល្អ

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

Mr. Lim Kokheng/ Mr. Jong

Phone

017 554 475 / 016 735 533

Email

jobridge.lk@gmail.com

Website

Address

112DA, St.167, Phnom Penh, Cambodia (Near Mlob Svay 99 Restaurant, Chinese Embassy)