៩ សន្លឹកដ៏សិចស៊ីរបស់ Yura ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រ គន់មិនជិនណាយ..!

កូរ៉េ៖ Yura សមាជិក ក្រុមចម្រៀងកូរ៉េខាងត្បូង Girl’s Day ថ្មីៗនេះ បានបង្ហាញខ្លួន លើកម្រាលព្រំក្រហម ជាមួយនឹងរ៉ូបវាល ចំហដើមទ្រូង បញ្ចេញសាច់សខ្ចី ធ្វើឲ្យអ្នកគាំ និង អ្នកសារព័ត៌មាន ភ្ញាក់ផ្អើល នឹងសម្រស់ដ៏ផូផង់ ដើមទ្រូងដ៏ទ្រលុកទ្រលន់ របស់តារាវ័យ ២២ឆ្នាំរូបនេះ ។
ទស្សនារូបភាពជាមួយ LookingTODAY ទាំងអស់គ្នា !

៩ សន្លឹកដ៏សិចស៊ីរបស់ Yura ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រ គន់មិនជិនណាយ..!

៩ សន្លឹកដ៏សិចស៊ីរបស់ Yura ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រ គន់មិនជិនណាយ..!

៩ សន្លឹកដ៏សិចស៊ីរបស់ Yura ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រ គន់មិនជិនណាយ..!

៩ សន្លឹកដ៏សិចស៊ីរបស់ Yura ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រ គន់មិនជិនណាយ..!

៩ សន្លឹកដ៏សិចស៊ីរបស់ Yura ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រ គន់មិនជិនណាយ..!

៩ សន្លឹកដ៏សិចស៊ីរបស់ Yura ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រ គន់មិនជិនណាយ..!

៩ សន្លឹកដ៏សិចស៊ីរបស់ Yura ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រ គន់មិនជិនណាយ..!

៩ សន្លឹកដ៏សិចស៊ីរបស់ Yura ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រ គន់មិនជិនណាយ..!

៩ សន្លឹកដ៏សិចស៊ីរបស់ Yura ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រ គន់មិនជិនណាយ..!