កីឡាករ​រត់​លឿន​ជាង​គេ​នៅ Premier League ​អត់​មាន​តារា​ឆ្នើម​តម្លៃ​ខ្លួន​ខ្ពស់​នោះ​ទេ


កីឡាករ​រត់​លឿន​ជាង​គេ​នៅ Premier League ​អត់​មាន​តារា​ឆ្នើម​តម្លៃ​ខ្លួន​ខ្ពស់​នោះ​ទេ

ក្របខ័ណ្ឌ​កំពូល English Premier League ​បាន​បញ្ចេញ​ឈ្មោះ​កីឡាករ​១០​នាក់​ដែល​មាន​ល្បឿន​លឿន​ជាង​គេ​ក្នុង​រដូវ​កាល​នេះ ដោយ​ក្នុង​នោះ​គេ​អង្កេត​ឃើញ​ថា​មិន​មាន​តារា​ល្បី​រូប​ណា​ក្នុង​ក្លិប​ធំ​ៗ​ដូចជា Manchester United , Liverpool , Manchester City ​ឬ Chelsea ​អី​នោះ​ទេ។

 

ចង់​ដឹង​ថា​មាន​នរណា​ខ្លះ សូម​មើល​ខាង​ក្រោម​នេះ៖

 

១០. Wes Morgan ​របស់ Leicester City ​រត់​បាន​៣៤,៧៦ Km/h

 

កីឡាករ​រត់​លឿន​ជាង​គេ​នៅ Premier League ​អត់​មាន​តារា​ឆ្នើម​តម្លៃ​ខ្លួន​ខ្ពស់​នោះ​ទេ

 

៩. Charlie Daniels ​របស់ Bournemouth  ​រត់​បាន ៣៤,៨៦ km/h

 

កីឡាករ​រត់​លឿន​ជាង​គេ​នៅ Premier League ​អត់​មាន​តារា​ឆ្នើម​តម្លៃ​ខ្លួន​ខ្ពស់​នោះ​ទេ

 

៨. Carl Jenkinson ​របស់ West Ham United ​រត់​បាន ៣៤,៨៩ km/h

 

កីឡាករ​រត់​លឿន​ជាង​គេ​នៅ Premier League ​អត់​មាន​តារា​ឆ្នើម​តម្លៃ​ខ្លួន​ខ្ពស់​នោះ​ទេ

 

៧. Mame Biram Diouf ​របស់ Stoke City ​រត់​បាន ៣៤,៩៧ km/h

 

កីឡាករ​រត់​លឿន​ជាង​គេ​នៅ Premier League ​អត់​មាន​តារា​ឆ្នើម​តម្លៃ​ខ្លួន​ខ្ពស់​នោះ​ទេ

 

៦. Ritchie de Laet ​របស់ Leicester City ​រត់​បាន ៣៤,៩៧ km/h

 

កីឡាករ​រត់​លឿន​ជាង​គេ​នៅ Premier League ​អត់​មាន​តារា​ឆ្នើម​តម្លៃ​ខ្លួន​ខ្ពស់​នោះ​ទេ

 

៥. Victor Moses ​របស់​ West Ham United ​រត់​បាន ​៣៥​ km/h

 

កីឡាករ​រត់​លឿន​ជាង​គេ​នៅ Premier League ​អត់​មាន​តារា​ឆ្នើម​តម្លៃ​ខ្លួន​ខ្ពស់​នោះ​ទេ

 

៤. Marc Albrighton ​របស់​ Leicester City ​រត់​បាន ​៣៥​ km/h

 

កីឡាករ​រត់​លឿន​ជាង​គេ​នៅ Premier League ​អត់​មាន​តារា​ឆ្នើម​តម្លៃ​ខ្លួន​ខ្ពស់​នោះ​ទេ

 

៣. Billy Jones ​របស់​ Sunderland ​រត់​បាន ៣៥,០៧ km/h

 

កីឡាករ​រត់​លឿន​ជាង​គេ​នៅ Premier League ​អត់​មាន​តារា​ឆ្នើម​តម្លៃ​ខ្លួន​ខ្ពស់​នោះ​ទេ

 

២. Jeffrey Schlupp ​របស់ Leicester City ​រត់​បាន ៣៥,២៦ km/h

 

កីឡាករ​រត់​លឿន​ជាង​គេ​នៅ Premier League ​អត់​មាន​តារា​ឆ្នើម​តម្លៃ​ខ្លួន​ខ្ពស់​នោះ​ទេ

 

១. Jamie Vardy ​របស់​ Leicester City ​រត់​បាន ៣៥,៤៤ km/h

 

កីឡាករ​រត់​លឿន​ជាង​គេ​នៅ Premier League ​អត់​មាន​តារា​ឆ្នើម​តម្លៃ​ខ្លួន​ខ្ពស់​នោះ​ទេ

 

​ប្រែ​សម្រួល៖ មុន្នី រម្យ
ប្រភព៖ mirror