ស្មាតហ្វូន HUAWEI ម៉ូឌែលណាខ្លះ មានសិទ្ធអាចតម្លើងទៅ Android 6.0 បាន? [ចម្លើយ]

ស្មាតហ្វូន HUAWEI ម៉ូឌែលណាខ្លះ មានសិទ្ធអាចតម្លើងទៅ Android 6.0 បាន? [ចម្លើយ]

កាលពីអត្ថបទមុន ខ្ញុំបាទបានធ្វើការរាយការណ៍រួចម្តងមកហើយ ពីដំណឹងនៃការអាប់ដែតទៅ Android 6.0 Marshmallow របស់ LG G4 នៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយ។ ជាក់ស្តែងក្នុងថ្ងៃនេះ យើងក៏ទទួលបានដំណឹងថ្មីមួយទៀតពីស្មាតហ្វូន HUAWEI ប៉ុន្មានម៉ូឌែល ដែលអាចមានសិទ្ធតម្លើងទៅជំនាន់ថ្មីនោះបានដូចគ្នា។

ស្មាតហ្វូន HUAWEI ម៉ូឌែលណាខ្លះ មានសិទ្ធអាចតម្លើងទៅ Android 6.0 បាន? [ចម្លើយ]

ស្មាតហ្វូន HUAWEI ម៉ូឌែលណាខ្លះ មានសិទ្ធអាចតម្លើងទៅ Android 6.0 បាន? [ចម្លើយ]

---------------------------------------
ដោយ: កៅ រក្សា
->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group iOSPlus ស្មាតហ្វូន HUAWEI ម៉ូឌែលណាខ្លះ មានសិទ្ធអាចតម្លើងទៅ Android 6.0 បាន? [ចម្លើយ]
->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook Sovann2.com ស្មាតហ្វូន HUAWEI ម៉ូឌែលណាខ្លះ មានសិទ្ធអាចតម្លើងទៅ Android 6.0 បាន? [ចម្លើយ]

ចុះថ្ងៃទី 19 តុលា ឆ្នាំ 2015 ម៉ោង 09:30 ព្រឹក

Sovann2 ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ