ទិដ្ឋ​ភាព​ក្នុង​ពិធី​ចែក​សញ្ញា​បត្រ​ជូន​ដល់​និស្សិត​សាកល​វិទ្យា​ល័យ Western​​ ក្រោម​អធិបតី​សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

ទិដ្ឋ​ភាព​ក្នុង​ពិធី​ចែក​សញ្ញា​បត្រ​ជូន​ដល់​និស្សិត​សាកល​វិទ្យា​ល័យ Western​​ ក្រោម​អធិបតី​សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន