ស្វាគមន៍ Tweak “Activator” មានការគាំទ្រ ជាមួយ iOS 9 បានហើយ

ស្វាគមន៍ Tweak "Activator" មានការគាំទ្រ ជាមួយ iOS 9 បានហើយ

Activator ជាប្រភេទ Tweak ដ៏វិសេសមួយ ដោយជឿជាក់ថាគ្រប់គ្នាធ្លាប់បានប្រើប្រាស់ និង សាកល្បងតម្លើងពី iOS សេរ៊ីមុនៗម្តងរួចមកហើយ។ រហូតមកទល់ពេលចុងក្រោយ បន្ទាប់ពីការ​ Jailbreak iOS 9 បាន សំរាប់ Tweak មួយនោះ គឺទើបតែអាចគាំទ្រប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការជំនាន់ចុងក្រោយ បាននៅថ្ងៃនេះ។ ដើម្បីធ្វើការតម្លើង Tweak "Activator" សំរាប់ iOS 9 បាន ចាំបាច់អ្នកត្រូវបន្ថែម Source ថ្មីមួយគឺ http://rpetri.ch/repo ទៅក្នុង Cydia ជាមុនសិន រួចសឹមតម្លើង Activator ដែលមាននៅក្នុង Source នោះតាមក្រោយ។ ដូច្នេះចាំកាលទៀត មកសាកល្បងជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា - Redmondpie

---------------------------------------
ដោយ: កៅ រក្សា
->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group iOSPlus ស្វាគមន៍ Tweak "Activator" មានការគាំទ្រ ជាមួយ iOS 9 បានហើយ
->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook Sovann2.com ស្វាគមន៍ Tweak "Activator" មានការគាំទ្រ ជាមួយ iOS 9 បានហើយ

ចុះថ្ងៃទី 19 តុលា ឆ្នាំ 2015 ម៉ោង 10:35 ព្រឹក

Sovann2 ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ

ស្វាគមន៍ Tweak "Activator" មានការគាំទ្រ ជាមួយ iOS 9 បានហើយ