រូប​ភាព​អ្នក​មិន​ទាន់​ឃើញ ក្រោយ​បុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ


រូប​ភាព​អ្នក​មិន​ទាន់​ឃើញ ក្រោយ​បុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ

គិត​មក​ដល់​ត្រឹមថ្ងៃ​នេះ បុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ​បានកន្លងហួសមួយ​សប្ដាហ៍​ហើយ ខណៈ​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ ក៏​វិល​មក​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ និង​ ទៅ​បណ្ដា​ខេត្ត​នានា​ស្ទើរ​​គ្រប់​គ្នា​​ដែរ។ បើ​ទោះបីជាយ៉ាងណាក្ដី វេលា​​នេះ Sabay សូម​បង្ហាញ​​រូប​ភាព​មួយ​ចំនួន​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ ​ដែល​វិល​ពី​បណ្ដា​ខេត្ត​នានា មក​ភ្នំពេញ។ ខាង​ក្រោម​នេះ គឺជារូបភាព​ ១០ សន្លឹក​របស់​ពួកគាត់ ​ផ្ដិត​ដោយ Mr. Lee ភ្នាក់ងារ​ថត​រូប​របស់ Sabay។

 

រូប​ភាព​អ្នក​មិន​ទាន់​ឃើញ ក្រោយ​បុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ

 

រូប​ភាព​អ្នក​មិន​ទាន់​ឃើញ ក្រោយ​បុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ

 

រូប​ភាព​អ្នក​មិន​ទាន់​ឃើញ ក្រោយ​បុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ

 

រូប​ភាព​អ្នក​មិន​ទាន់​ឃើញ ក្រោយ​បុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ

 

រូប​ភាព​អ្នក​មិន​ទាន់​ឃើញ ក្រោយ​បុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ

 

រូប​ភាព​អ្នក​មិន​ទាន់​ឃើញ ក្រោយ​បុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ

 

រូប​ភាព​អ្នក​មិន​ទាន់​ឃើញ ក្រោយ​បុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ

 

រូប​ភាព​អ្នក​មិន​ទាន់​ឃើញ ក្រោយ​បុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ

 

រូប​ភាព​អ្នក​មិន​ទាន់​ឃើញ ក្រោយ​បុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ

 

រូប​ភាព​អ្នក​មិន​ទាន់​ឃើញ ក្រោយ​បុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ

 

 

ចុចអាន៖ ថ្ងៃ​ភ្ជុំ​​បង្ហើយ​​អ្នក​ភូមិ​ ១​ ក្រុម​​នាំ​​គ្នា​​លេង​ប៉ាវ​​​លាប​​ធ្យូង​ រៃ​​លុយ​​រាំ​ធុង​បាស

ចុចអាន៖ ទិដ្ឋភាព​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ ១ ថ្ងៃ​ក្រោយ​ភ្ជុំបិណ្ឌ

 

 

អត្ថបទ៖ អ៊ុំ សុភក្តិ