អាកាសធាតុ៖កិច្ចប្រជុំ​ចុងក្រោយ​មុន​នឹង​សន្និសីទ​អន្តរជាតិ​ក្នុង​ទីក្រុង​ប៉ារីស ប្រទេស​បារំាង

នៅ ៦សប្តាហ៍ មុន​ការ​បើក​សន្និសីទ​អន្តរជាតិ​ស្តីពី​បញ្ហា​អាកាសធាតុ​ដែល​នឹង​ត្រូវ​រៀបចំ​ពី​ថ្ងៃទី៣០ វិច្ឆិកា​ដល់​ថ្ងៃទី១១ ធ្នូ​ក្នុង​ទីក្រុង​​ប៉ារីស ប្រទេស​បារំាង ប្រទេស​ទំាង ១៩៥ ផ្តើម​កិច្ចប្រជុំ​នា​សប្តាហ៍​ចុង​ក្រោយ​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ ទី១៩ តុលា​ក្នុង​ទីក្រុង​ប៊ន ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់។ គោលដៅ​សំខាន់​នៃ​កិច្ចប្រជុំ គឺ​រៀបចំ​បញ្ចប់​នូវ​សេចក្តី​ព្រាង​អត្ថបទ​មួយ​ស្តីពី​បញ្ហា​អាកាសធាតុ​សម្រាប់​សន្និសីទ​អន្តរជាតិ​ក្រុង​ប៉ារីស។

  • អាកាសធាតុ៖កិច្ចប្រជុំ​ចុងក្រោយ​មុន​នឹង​សន្និសីទ​អន្តរជាតិ​ក្នុង​ទីក្រុង​ប៉ារីស ប្រទេស​បារំាង已关闭评论
  • 142 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2015/10/19  Category:ក្នុងស្រុក