កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​ចិន​ធ្លាក់ចុះ​ក្រោម​៧%​ជា​លើកទី១​ចាប់តាំង​ពី​ឆ្នាំ​២០០៩

តួលេខ​ចេញផ្សាយ​ដោយ​អាជ្ញាធរ​ចិន​នៅ​ថ្ងៃ​ចន្ទ​នេះបង្ហាញ​ថា អត្រា​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​ចិន សម្រាប់​ត្រីមាស​ទី៣​ឆ្នាំ​២០១៥​នេះ បាន​ធ្លាក់ចុះ​មក​នៅត្រឹមតែ ៦,៩% ប៉ុណ្ណោះ។ ​នេះ​ជា​អត្រា​មួយ​ខ្ពស់​ជាង​ការរំពឹង​ទុក ​ក៏ប៉ុន្តែ ​វា​ជា​​អត្រា​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​ទាប​បំផុត​ដែល​​​ចិន​មិន​ធ្លាប់​ជួប​ចាប់តាំង​ពី​ឆ្នាំ​២០០៩ ​ហើយ​ការធ្លាក់ចុះ​នៃ​អត្រា​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​ចិន​នេះ ​​មិន​ត្រឹមតែ​ជា​ក្តីកង្វល់​​​សម្រាប់​ចិន​ប៉ុណ្ណោះទេ ​តែ​ជា​ក្តីកង្វល់​សម្រាប់​ពិភពលោក​ទាំងមូល។