កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ភ្នំពេញ​ប្រកាស​លក់​ភាគហ៊ុន​២០​ភាគរយ​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​នេះ​តទៅ​

កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ភ្នំពេញ​ទទួល​បាន​ការ​អនុញ្ញាត្ត​ពី​រដ្ឋាភិបាល​សម្រេច​ឲ្យ​លក់​ភាគហ៊ុន​២០​ភាគរយ​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ជូន​ដំណឹង​នេះ​តទៅ។ ​ហើយ​តាម​គម្រោង​នៅ​ពីរ​ឆ្នាំ​បន្ត​ខាង​មុខ​រដ្ឋាភិបាល​នឹង​លក់​ភាគហ៊ុន​១០​ភាគរយ​បន្ថែម​ទៀត។ ​ការ​ប្រកាស​នេះ​ធ្វើ​ឡើង​បន្ទាប់​ពី​ការ​បោះផ្សាយ​លក់​មូលបត្រ​កម្មសិទ្ធ​លើក​ដំបូង​និង​ជា​សាធារណៈ​របស់​កំពង់​ផែ​​ភ្នំពេញ​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ចន្ទ​នេះ​នា​សណ្ឋាគារ​ សូហ្វីតែល។​