ពិធីវេទិកា ផ្សព្វផ្សាយ និងពិគ្រោះយោបល់ ឆ្នាំ ២០១៥ អណត្តិទី ២ របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត

កំពង់ធំ៖ អង្គពិធីបានត្រួតពិនិត្យ លើសំណួររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលបានចោទសួរ ហើយបានឆ្លើយបំភ្លឺលើការកាប់រានដីព្រៃ បង្កឡើងដោយប្រជាពលរដ្ឋចំណូលពីក្រៅស្រុក, បទល្មើសដឹកជញ្ជូនឈើ, ប្រជាពលរដ្ឋធ្លាប់អាស្រ័យផល ក្នុងដីសហគមន៍ព្រៃឈើ ដែលបច្ចុប្បន្នសុំសិទ្ធិ កាន់កាប់ស្របច្បាប់, សំណើរសុំជួសជុលផ្លូវខូចខាត, ការបម្រើសេវាសុខភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋ ។

លោក ឈុន ឈន់ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត លោក អ៊ុត សំអន អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្ត អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងអង្គពិធីនេះ នៅស្រុកសណ្តាន់ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៥ ។ លោក ឈុន ឈន់ បានប្រកាសបើកកម្មវិធីរួចមក លោក អ៊ុត សំអន បានមានប្រសាសន៍ថា នឹងប្រជុំបង្កើតគណៈកម្មាការចម្រុះមួយ និងផ្តល់តួនាទីភារកិច្ច និងសិទ្ធិជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ឲ្យត្រួតពិនិត្យ លើមន្រ្តីរាជការសមត្ថកិច្ច នគរបាល អាវុធហត្ថ និងជំនាញផ្សេងៗ ដែលពាក់ព័ន្ធរកស៊ីឈើ និងការរំលោភបំពាន់ដីធ្លី ដោយបង្កើតជាប្រជាការពារព្រៃឈើ ៕

ពិធីវេទិកា ផ្សព្វផ្សាយ និងពិគ្រោះយោបល់ ឆ្នាំ ២០១៥ អណត្តិទី ២ របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត

ពិធីវេទិកា ផ្សព្វផ្សាយ និងពិគ្រោះយោបល់ ឆ្នាំ ២០១៥ អណត្តិទី ២ របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត

ពិធីវេទិកា ផ្សព្វផ្សាយ និងពិគ្រោះយោបល់ ឆ្នាំ ២០១៥ អណត្តិទី ២ របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត

ពិធីវេទិកា ផ្សព្វផ្សាយ និងពិគ្រោះយោបល់ ឆ្នាំ ២០១៥ អណត្តិទី ២ របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត

ពិធីវេទិកា ផ្សព្វផ្សាយ និងពិគ្រោះយោបល់ ឆ្នាំ ២០១៥ អណត្តិទី ២ របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត

ពិធីវេទិកា ផ្សព្វផ្សាយ និងពិគ្រោះយោបល់ ឆ្នាំ ២០១៥ អណត្តិទី ២ របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត

ពិធីវេទិកា ផ្សព្វផ្សាយ និងពិគ្រោះយោបល់ ឆ្នាំ ២០១៥ អណត្តិទី ២ របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត

ពិធីវេទិកា ផ្សព្វផ្សាយ និងពិគ្រោះយោបល់ ឆ្នាំ ២០១៥ អណត្តិទី ២ របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត

ពិធីវេទិកា ផ្សព្វផ្សាយ និងពិគ្រោះយោបល់ ឆ្នាំ ២០១៥ អណត្តិទី ២ របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត