អាងទឹក ជ្រោយសំរោង កំពុងរងនូវការ ហូរច្រោះកាត់តួ ទំនប់អាង, លោក លឹម គានហោ បញ្ជាឲ្យជួសជុល ទាំងយប់

តាកែវ៖ អាងទឹកជ្រោយសំរោង ស្ថិតក្នុងសង្កាត់បារាយណ៍ ក្រុងដូនកែវ ដែលស្តុកទឹកពេញ កំពុងរងនូវការ ហូរច្រោះកាត់តួទំនប់អាង ( រន្ធនាគ ) ចំនួន ០២ កន្លែង ។ ពេលនេះក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសរបស់ក្រសួង និងមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តតាកែវ ក្រោមការបញ្ជាផ្ទាល់ពីសំណាក់លោករដ្ឋមន្រ្តី លឹម គានហោ កំពុងបញ្ជាគ្រឿងចក្រ ដើម្បីធ្វើការជួសជុលទំនប់នេះទាំងយប់ ។

លោក ចាន់ យុត្ថា នាយកខុទ្ទកាល័យ និងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានបញ្ជាក់ប្រាប់ មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានដើមអម្ពិល នៅយប់ថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥នេះថា បើយើងមិនធ្វើការជួសជុលភ្លាមៗទេ ការហូរច្រោះនឹងកាន់តែធំទៅៗ និងអាចឈានទៅបាក់ទំនប់តែម្តង ។ ដូចនេះយើងត្រូវតែធ្វើការជួសជុលទាំងយប់ រហូតរួចរាល់ជាស្ថាពរ៕

អាងទឹក ជ្រោយសំរោង កំពុងរងនូវការ ហូរច្រោះកាត់តួ ទំនប់អាង, លោក លឹម គានហោ បញ្ជាឲ្យជួសជុល ទាំងយប់

អាងទឹក ជ្រោយសំរោង កំពុងរងនូវការ ហូរច្រោះកាត់តួ ទំនប់អាង, លោក លឹម គានហោ បញ្ជាឲ្យជួសជុល ទាំងយប់

អាងទឹក ជ្រោយសំរោង កំពុងរងនូវការ ហូរច្រោះកាត់តួ ទំនប់អាង, លោក លឹម គានហោ បញ្ជាឲ្យជួសជុល ទាំងយប់

អាងទឹក ជ្រោយសំរោង កំពុងរងនូវការ ហូរច្រោះកាត់តួ ទំនប់អាង, លោក លឹម គានហោ បញ្ជាឲ្យជួសជុល ទាំងយប់

អាងទឹក ជ្រោយសំរោង កំពុងរងនូវការ ហូរច្រោះកាត់តួ ទំនប់អាង, លោក លឹម គានហោ បញ្ជាឲ្យជួសជុល ទាំងយប់

អាងទឹក ជ្រោយសំរោង កំពុងរងនូវការ ហូរច្រោះកាត់តួ ទំនប់អាង, លោក លឹម គានហោ បញ្ជាឲ្យជួសជុល ទាំងយប់

អាងទឹក ជ្រោយសំរោង កំពុងរងនូវការ ហូរច្រោះកាត់តួ ទំនប់អាង, លោក លឹម គានហោ បញ្ជាឲ្យជួសជុល ទាំងយប់

អាងទឹក ជ្រោយសំរោង កំពុងរងនូវការ ហូរច្រោះកាត់តួ ទំនប់អាង, លោក លឹម គានហោ បញ្ជាឲ្យជួសជុល ទាំងយប់