អ្នកបច្ចេកទេសកំចាត់សត្វល្អិត

Company

Cam S&V Trading Co.,Ltd ( S&V Cambodia Jobs )   

type

Private Limited Company

Industry

Recruiting Services

employees

10-50

Location

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

1

Function

Others

Hiring

2

Industry

General Business Services

Salary

$200-$500

Qualification

Bachelor Degree

Sex

Unlimited

Language

English-- Good   

Age

~

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Oct-02-2015

Closing Date

Nov-01-2015
  ·មានចំណេះដឹងក្នុងការប្រើប្រាស់ថ្នាំ និងវិធីសាស្រ្តកំចាត់សត្វល្អិត តាមអគារ​ (​បើមានចំណេះដឹងផ្នែកគីមីសាស្រ្តមានអាទិភាព)

·មានភាពជឿជាក់ និងម៉ឺងម៉ាត់ក្នុងការងារ

·គោរព និងអនុវត្តតាមច្បាប់ និងគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន

  .មានបទពិសោធន៍ខាងគ្រប់គ្រង ថែទាំ ការពារ កំចាត់សត្វល្អិតយ៉ាងតិច 2ឆ្នាំ

·អាចអាន និងសរសេរអក្សរខ្មែរបាន (បើចេះភាសាអង់គ្លេសមានអាទិភាព)
·ត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់​ និងទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់

·មានពេលគ្រប់គ្រាន់ទៅតាមតម្រូវការ

.ប្រាក់ខែ​ 300$ to 500$

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

HR Department

Phone

098 486 777

Email

[email protected]

Website

http://www.camsvjob.com

Address

2nd floor, SI Building, No 93, Preash Sihanuk, khnan Doun Penh, Phnom Penh.