ព្រះ​មហា​ក្សត្រ ៖ ការ​ខិត​ខំ​ទាំង​រដ្ឋ​សភា និង​រាជ​រដ្ឋា​ភិបាល​ធ្វើ​ឱ្យ​កម្ពុជា សម្រេច​បាន​កំណើន​សេដ្ឋ​កិច្ច​រយៈ​ពេល​មួយ​ទស​វត្សរ៍​ចុង​ក្រោយ​

ព្រះ​មហា​ក្សត្រ ៖ ការ​ខិត​ខំ​ទាំង​រដ្ឋ​សភា និង​រាជ​រដ្ឋា​ភិបាល​ធ្វើ​ឱ្យ​កម្ពុជា សម្រេច​បាន​កំណើន​សេដ្ឋ​កិច្ច​រយៈ​ពេល​មួយ​ទស​វត្សរ៍​ចុង​ក្រោយ​

  • ព្រះ​មហា​ក្សត្រ ៖ ការ​ខិត​ខំ​ទាំង​រដ្ឋ​សភា និង​រាជ​រដ្ឋា​ភិបាល​ធ្វើ​ឱ្យ​កម្ពុជា សម្រេច​បាន​កំណើន​សេដ្ឋ​កិច្ច​រយៈ​ពេល​មួយ​ទស​វត្សរ៍​ចុង​ក្រោយ​已关闭评论
  • 273 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2015/10/20  Category:​អន្តរជាតិ