យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក តួខ្លួនជាបក្សី ហោះផ្អើលដី ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ CEATEC JAPAN 2015

យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក តួខ្លួនជាបក្សី ហោះផ្អើលដី ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ CEATEC JAPAN 2015

ទាក់ទងនឹងក្រុមខ្លាំងៗខាងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា បន្ទាប់ពីប្រទេសចិន យើងអាចនិយាយបានថាគឺជាប្រទេសជប៉ុន ដោយឡែកក្នុងថ្ងៃនេះ យើងខ្ញុំសូមដកស្រង់វីដេអូថ្មីមួយ ពីការបង្ហាញផលិតផលបច្ចេកវិទ្យាពិសេសថ្មី ដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន RHOM Semiconductor. ដោយវាប្រភេទយន្តហោះតូច គ្មានមនុស្សបើក តែតួខ្លួនជាបក្សី ហើយឈ្មោះរបស់វាគឺ Orizuru. យ៉ាងណាមុិញ តើវាអាចហោះបានឡូយបែបណានោះ មានតែទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នា ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ CEATEC JAPAN 2015 ជាមួយវីដេអូខាងក្រោម :)

---------------------------------------

ដោយ: កៅ រក្សា
->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group iOSPlus យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក តួខ្លួនជាបក្សី ហោះផ្អើលដី ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ CEATEC JAPAN 2015
->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook Sovann2.com យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក តួខ្លួនជាបក្សី ហោះផ្អើលដី ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ CEATEC JAPAN 2015

ចុះថ្ងៃទី 20 តុលា ឆ្នាំ 2015 ម៉ោង 10:38 ព្រឹក

Sovann2 ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ