ចៅអធិការវត្តប្រាសាទ នាំទេយ្យទាន របស់កាកបាទក្រហម ចែកជូនចាស់ៗ នៅក្នុងខណ្ឌព្រែកព្នៅ

ភ្នំពេញ៖ អភិបាលខណ្ឌ ព្រែកព្នៅ លោក សុខ សម្បត្តិ និងព្រះចៅអធិការ វត្តប្រាសាទ ព្រះគ្រូ សោម ស៊ីម នៅព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥ នេះ បាននាំទេយ្យទានមួយចំនួនរបស់ អនុសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខណ្ឌព្រែកព្នៅ ចែកជូនដល់ចាស់ ជរា ក្នុងសង្កាត់ពញាពន់ ។

អំណោយរបស់អនុសាខា កាកបាទក្រហមកម្ពុជា ខណ្ឌព្រែកព្នៅ ដែលលោក សុខ សម្បត្តិ និងព្រះគ្រូ សោម ស៊ីម ព្រះចៅអធិការវត្តប្រាសាទ យកមកចែកជូនចាស់ជរា ជាច្រើននាក់ នៅក្នុងសង្កាត់ពញាពន់នេះ មានអង្ករ ទឹកក្រូច ទឹកផ្លែកឈើ និងទេយ្យទានមួយចំនួន ជូនដល់ព្រះសង្ឃផងដែរ៕

ចៅអធិការវត្តប្រាសាទ នាំទេយ្យទាន របស់កាកបាទក្រហម ចែកជូនចាស់ៗ នៅក្នុងខណ្ឌព្រែកព្នៅ

ចៅអធិការវត្តប្រាសាទ នាំទេយ្យទាន របស់កាកបាទក្រហម ចែកជូនចាស់ៗ នៅក្នុងខណ្ឌព្រែកព្នៅ

ចៅអធិការវត្តប្រាសាទ នាំទេយ្យទាន របស់កាកបាទក្រហម ចែកជូនចាស់ៗ នៅក្នុងខណ្ឌព្រែកព្នៅ

ចៅអធិការវត្តប្រាសាទ នាំទេយ្យទាន របស់កាកបាទក្រហម ចែកជូនចាស់ៗ នៅក្នុងខណ្ឌព្រែកព្នៅ

ចៅអធិការវត្តប្រាសាទ នាំទេយ្យទាន របស់កាកបាទក្រហម ចែកជូនចាស់ៗ នៅក្នុងខណ្ឌព្រែកព្នៅ