អតីត​កីឡាករ​អូឡាំពិក​ផ្នែក​ពិការ​នឹង​បន្ដ​ជាប់​គុក​ក្នុង​ផ្ទះ​ក្រោយ​ពី​ចេញ​ពីពន្ធនាគារ

លោក Oscar Pistorius អតីត​កីឡាករ​អូឡាំពិក​ផ្នែក​ពិការ​នឹង​ត្រូវ​បន្ដ​ជាប់​គុក​ក្នុង​ផ្ទះ​ ដើម្បី​បង្រ្គប់​ទៅ​តាម​ការ​កាត់​ទោស​ជាប់​គុក​៥​ឆ្នាំ​ពី​បទ​សម្លាប់​​សង្សារ​របស់​ខ្លួន​អ្នក​ស្រី Reeva Steenkamp។